Szkolenia

W ramach projektu przewidziano realizacje ośmiu grup szkoleniowych po  56 godzin każda w czterech specjalnościach:
  1. Marketing Targowy
  2. Public Relations
  3. Sprzedaż i account management
  4. Konsultant funduszy Unii Europejskiej
Rejestracja polegać będzie na wypełnieniu karty zgłoszeniowej.  Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona lista  rezerwowa w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.
Zajęcia prowadzone będą przez praktyków biznesu, osoby zarządzające i  kadrę managerską świętokrzyskich firm i instytucji.

Uczestnicy szkoleń otrzymają:
  • materiały szkoleniowe (podręcznik tematyczny, materiały wykładowe),
  • materiały piśmiennicze (notatnik A4, zestaw długopis + ołówek),
  • catering w formie pełnego wyżywienia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - zapewni  uczestnikom szkoleń ochronę ubezpieczeniową i wypłacenie odszkodowania  w przypadku urazów, wypadków lub innych zdarzeń losowych wynikłych  podczas szkoleń.
Grono Targowe Kielce 2019      (web) PCet