O projekcie

Celem ogólnym projektu jest promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród  studentów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów) i  doktorantów świętokrzyskich uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie  województwa świętokrzyskiego w szczególności wśród kobiet.

Struktura studentów wg płci dwóch największych uczelni w regionie  świętokrzyskim, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki  Świętokrzyskiej wyraźnie obrazuję, że kobiety dominują na kierunkach  humanistycznych, społecznych i pedagogicznych (77% ogółu liczby  studentów Uniwersytetu to kobiety) zaś mężczyźni w zakresie nauk  inżynieryjno - technicznych (76% studentów Politechniki Św. to  mężczyźni).

Powyższa sytuacja ma negatywny wpływ na rozkład bezrobocia wśród  absolwentów, ponieważ mężczyźni, w dodatku po studiach  inżyniersko-technicznych, mają mniejszy problem z uzyskaniem  zatrudnienia. Natomiast
u kobiet z dyplomem ukończenia kierunku humanistycznego,  pedagogicznego, społecznego, taki problem występuje i to w znacznym  wymiarze. Obrazują to dane mówiące, że ponad 66% bezrobotnych  absolwentów to kobiety.

Bezpłatne szkolenia oparte o potencjał i doświadczenia kieleckiego  ośrodka targowego zniwelują barierę wchodzenia na rynek pracy oraz  wpłyną na wzrost aktywności proprzedsiębiorczej grupy docelowej.
Grono Targowe Kielce 2019      (web) PCet