Rozpoczęcie realizacji projektu "Przedsiębiorczy student"
16:55 Sobota, 20 listopad 2010
3 listopada br. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę na realizację projektu „Przedsiębiorczy student” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Celem ogólnym projektu jest promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów) i doktorantów świętokrzyskich uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności wśród kobiet.

W związku z powyższym poszukujemy wykładowców do prowadzenia poszczególnych szkoleń (Marketing Targowy, Public Relations, Sprzedaż i account management, Konsultant funduszy UE).

Oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego wymogiem dodatkowym stawianym potencjalnym wykładowcom jest członkowstwo reprezentowanej firmy w GTK oraz z uwagi na nacisk położony na praktyczny wymiar szkoleń, wykładowcy muszą stanowić kadrę menadżerską lub być właścicielami firm.

CV w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres: gtk@gronotargowe.pl w terminie do 26 listopada 2010 roku.
Grono Targowe Kielce 2019      (web) PCet